MTÜ Tartu Suusaklubis kehtiv õppemaksu süsteem on järgnev:

Mudilased 19 € / kuus

Lapsed ja üliõpilased 24 € / kuus

Õppetasu tuleb maksta septembrist kuni juunini (kaasa arvatud) iga jooksva kuu 10. kuupäevaks. Juulis, augustis tuleb õppemaks tasude lastel, kes osalevad suvelaagrites või treeningutel suvisel koolivaheajal.

Täiskasvanud-harrastajad 30 € / kuus

Aktiivsete perede/leibkondade soodustused jäävad endiselt kehtima.

Aktiivsetele peredele/leibkondadele on järgnevad soodustused:

– kolm inimest: 10% kuumaksude kogusummast

– neli või rohkem inimest: 20% kuumaksude kogusummast

 

Treenerite tasustamise kindlustamiseks ja seoses riikliku palgatoetuse osakaalu vähenemisega otsustas Tartu Suusaklubi juhatus 07.12.2018 a. muuta klubi õppemaksu suurust ja maksmise korda.

Tartu Suusaklubi õppemaksu suurus ja tasumise korraldus alates 01.09.2019.a.

Õppemaks kuulub tasumisele hiljemalt jooksva kalendrikuu 10.kuupäevaks.

  • Koolilapsed ja üliõpilased 30 eurot kuus, tasumisele kuulub aastas  12 kuu õppemaks
  • Mudilased 24 eurot kuus, tasumisele kuulub 9 kuud: periood september-mai
  • Harrastajad  39 eurot kuus

Aktiivsetele peredele/leibkondadele on järgnevad soodustused:

– kolm inimest: 10% kuumaksude kogusummast

– neli või rohkem inimest: 20% kuumaksude kogusummast

 

!!! Tartu Suusaklubi soovitab õppemaksu tasumiseks oma kodupangas teha püsimaksekorralduse.

 

MTÜ Tartu Suusaklubi
EE402200221010980313 Swedbank

Ülekande selgitusse märkige nimi, kelle eest tasutakse ja kuu!
NB! Tulumaksutagastuse jaoks on oluline, et selgitusel on kirjas “õppetasu”, “toetus” või midagi muud
Näide: Jüri Lumi õppetasu novembris