Tartu Suusaklubi kuulutab välja stipendiumikonkursi enesetäiendamiseks murdmaasuusatamise noortetreeneriks pürgijale

Tartu Suusaklubi on aktiivseid lapsi, suusaspordi harrastajaid ja tippsportlasi ühendav mittetulundus-ühing. Tartu Suusaklubi tegevuse eesmärgiks on klubi liikmetele ja suusaspordi harrastajatele sportliku eneseteostuse võimaldamine, suusaspordi erinevate alade propageerimine ja suusaalade aastaringseks harrastamiseks võimaluste loomine nii rahvaspordi kui tippspordi tasemel.

1. Tartu Suusaklubi kuulutab välja stipendiumikonkursi enesetäiendamiseks murdmaasuusatamise noortetreeneriks pürgijale.

1.1. Stipendium määratakse ühele stipendiaadile summas kuni 200 eurot kalendrikuus. Stipendiumiperioodi kestvus on 2021 kalendriaasta ja perioodi kogusumma kuni 2000 euro.

1.2. Stipendium kuulub väljamaksmisele alates veebruarikuust igakuiste maksetena ainult sihtotstarbeliselt laekunud või eraldatud rahaliste vahendite baasil.
Kandideerimistingimused:
• Erialane kõrgharidus või selle omandamine kehakultuuri erialal.
• Omama vähemalt V treenerikutse taset.
• Hea suhtlusoskus ja optimistlik ellusuhtumine
• Korrektsus ja hea koostöövõime
• Tahe panustada murdmaasuusatamise laste treeningrühmade õppekavade mitmekesisemaks muutmisel.

Lisavõimalused:
• Praktiseerimisvõimalus Tartu Suusaklubi laste õppegruppide juures koostöös klubi treeneritega

Lisateavet stipendiumikonkursi osas saab kerstin.margus@gmail.com

2. Stipendiumikonkursi tingimused avaldada koheselt Tartu Suusaklubi kodulehel. Stipendiumile kandideerijate poolt esitavate avalduste esitamise tähtajaks määrata hiljemalt 29.01.2021

3. Stipendiaadi väljaselgitamiseks stipendiumidele kandideerijate hulgast määrata komisjon koosseisus: juhatuse liige ja tegevjuht Kerstin Margus ning juhatuse esimees Jaanus Pulles. Komisjonil vormistada tulemuste kohta kirjalik otsus.
3.1. Klubi tegevjuhil korraldada stipendiumikonkursi komisjoni poolt määratud stipendiumi väljamaksmine igakuiste väljamaksetena pangaülekande teel stipendiaadi pangakontole ainult sihtotstarbeliselt laekunud või eraldatud summade arvelt.

Alus: Tartu Suusaklubi juhatuse otsus 25. jaanuar 2021