Tartu Suusaklubi kuulutab välja stipendiumikonkursi

 

 

Tartu Suusaklubi on aktiivseid lapsi, suusaspordi harrastajaid ja tippsportlasi ühendav mittetulundus-ühing. Tartu Suusaklubi tegevuse eesmärgiks on  klubi liikmetele sportliku eneseteostuse võimaldamine, suusaspordi erinevate alade propageerimine ja suusaalade aastaringseks harrastamiseks võimaluste loomine nii rahvaspordi kui tippspordi tasemel.

 

1. Tartu Suusaklubi kuulutab välja stipendiumikonkursi noore treeneri ja/või laste aktiivse tegevuse juhendaja enesetäiendamise valdkonnas mis ühildab laste harmoonilise füüsilise arengu suusaspordi aastaringse harrastusega.

Stipendiumisumma kuulub väljamaksmisele igakuiselt ja kogusummas kuni 3000 eur. aastas

Kandideerimistingimused:

  • Kõrgharidus;  kehakultuuri või muul lapse füüsilist arengut õpetaval erialal
  • Tahe töötada lastega ja lastega töötamise praktiline kogemus
  • hea suhtlusoskus ja optimistlik ellusuhtumine
  • korrektsus ja hea koostöövõime
  • tahe omandatavat ka praktiliselt rakendada

Lisavõimalused:

  • Praktiseerimisvõimalus koos Tartu Suusaklubi treeneritega

Lisateavet saab kerstin@suusaklubi.ee

 

1.1. Stipendiumikonkursi tingimused avaldada koheselt Tartu Suusaklubi kodulehel. Stipendiumile kandideerijate poolt esitavate avalduste esitamise tähtajaks määrata hiljemalt 15. detsember 2011.

2. Stipendiaadi  väljaselgitamiseks stipendiumidele kandideerijate hulgast määrata komisjon koosseisus: juhatuse esimees Toomas Rell  ja tegevjuht Kerstin Margus. Komisjonil vormistada tulemuste kohta kirjalik otsus.

2.1. Klubi tegevjuhil korraldada stipendiumikonkursi komisjoni poolt määratud stipendiumi väljamaksmine ainult sihtotstarbeliselt laekunud summade arvel igakuiste väljamaksetena pangaülekande teel stipendiaadi pangakontole.

 

Alus: Tartu Suusaklubi juhatuse otsus 08.november 2011